:: AKTUALNOŚCI
:: KIM JESTEŚMY
:: JAK WSTĄPIĆ
   DO KOŁA ?

:: HISTORIA
:: CZYTELNIA
:: GALERIA
:: KRONIKA
:: DOWNLOAD
:: ZARZĄD
:: OPIEKUNOWIE
:: ARCHIWUM
:: REGULAMIN
:: SKN W MEDIACH
:: HONOROWY SYMPATYK SKN DROGOWIEC

Data dodania wiadomości: 21-02-2020

  

Budimex rozpoczął rekrutację do Programu Praktyk. Dla studentów kierunków technicznych i ekonomicznych czeka blisko 250 miejsc w całej Polsce.

Wystarczy zalogować się na stronie akademiabudimex.pl, wypełnić formularz oraz grę rekrutacyjną, składającą się z pytań z kompetencji miękkich, jak i z wiedzy technicznej.

Natomiast w marcu rozpocznie się cykl spotkań ze studentami na uczelniach - Akademia Budimex. Więcej informacji o datach wkrótce.

W razie pytań, proszę pisać na adres: praktyki@budimex.pl


Data dodania wiadomości: 20-12-2019

  

18 grudnia miało miejsce bardzo miłe i rodzinne spotkanie. Społeczność Koła SKN Drogowiec wzięła udział w Wigilii, podczas której złożyła sobie świąteczne życzenia. Wam także chcielibyśmy życzyć zdrowych i spokojnych świąt, a także sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym w nadchodzącym, 2020 roku!


Data dodania wiadomości: 23-11-2019

  
  

21 listopada 2019 roku odwiedzili nas przedstawiciele Radio Akadera. Reprezentanci zarządu koła - Joanna i Adrian opowiedzieli o naszej działalności oraz planach na przyszłość. Kilka słów dodała także dr inż. Marta Wasilewska.


Data dodania wiadomości: 16-11-2019

Kilka słów o drogach od opiekun naszego koła - dr inż. Marty Wasilewskiej. Wysłuchała jej akademicka telewizja, PlatonTV Białystok. W filmie spostrzegawcze oko dostrzeże też inne powiązanie z naszym kołem. W produkcji wzięła udział poprzednia Prezes - Karolina.

Link do filmu: KLIK!


Data dodania wiadomości: 10-11-2019

  

Członkini naszego koła, Kamila, zatacza coraz szersze kręgi. Trzymamy kciuki!


Data dodania wiadomości: 24-10-2019

  

LATAJĄCY UNIWERSYTET DROGOWY w Lublinie i Puławach

W dniach 17-18 października studenci z SKN DROGOWIEC z Politechniki Białostockiej i KN Drogowców i Mostowców z Politechniki Lubelskiej brali udział w II warsztatach organizowanych w ramach Latającego Uniwersytetu Drogowego (LUD). W pierwszym dniu zajęcia odbywały się na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. W laboratorium studenci analizowali wpływ rodzaju asfalt na sztywności betonu asfaltowego oraz poznawali problemy przy przygotowaniu i zagęszczaniu próbek z mieszanek mineralno-asfaltowych. Podczas ćwiczeń w terenie uczestnicy wykonywali pomiary parametrów ruchu i hałasu drogowego w otoczeniu wybranej ulicy w Lublinie, a następnie w pracowni komputerowej analizowali otrzymane wyniki. Drugiego dnia studenci prześledzili rozwiązania uspokojenia ruchu drogowego zastosowane w ,,Miasteczku holenderskim" w Puławach. Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników otrzymał certyfikat LUD. Fantastyczna atmosfera, która towarzyszyła podczas warsztatów studentom i prowadzącym, sprzyjała nie tylko pogłębianiu wiedzy z zakresu aktualnych problemów inżynierii drogowej i sprzyjała wspólnej integracji. Organizatorami warsztatów byli pracownicy Politechniki Lubelskiej, Politechniki Białostockiej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Dzięki sponsorowi firmie ORLEN Asfalt Sp. z o.o. studenci nie ponosili żadnych kosztów uczestnictwa w warsztatach.

Latający Uniwersytet Drogowy został założony z inicjatywy pracowników Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej i ORLEN Asfalt Sp. z o. o. Klucz do sukcesu okazał się prosty. Pomysł i chęć działania, podział obowiązków i realizacja, a na koniec ogromna satysfakcja. I to jest piękne w LUDzie:)

  
  
  

Data dodania wiadomości: 14-10-2019

  

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego za nami, natomiast przed nami kolejne ciekawe wydarzenie. Już we czwartek członkowie naszego Koła wezmą udział w drugiej edycji Latającego Uniwersytetu Drogowego. Tym razem odbędzie się on na terenie Politechniki Lubelskiej, a organizacją zajmie się Koło Naukowe Drogowców i Mostowców.

Liczymy na owocne warsztaty i miło spędzony czas!


Data dodania wiadomości: 15-05-2019

  

W dniu 11.05.2019r. drużyna reprezentująca połączone siły SKN Drogowiec i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku miała przyjemność zaprezentować swoje umiejętności piłkarskie oraz młodego ducha walki. Gra w VII Turnieju futsalu była niezwykle zacięta, a przeciwnicy bardzo dobrze przygotowani. Finalnie zajęliśmy II miejsce!

Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia za rok!


Data dodania wiadomości: 19-04-2019

  

W poniedziałek, 25.04, odbyło się kolejne zebranie naszego koła. Pani dr inż. Marta Wasilewska podsumowała cały rok pracy, podczas którego za duży sukces należy uznać utworzenie wspólnie z Koło Naukowe Drogowców i Mostowców przedsięwzięcia, którym jest Latający Uniwersytet Drogowy.

Swoje rządy zakończył też zarząd "Drogowca", któremu przewodniczyła Karolina Szarowska. Zgromadzeni wybrali nową grupę, w której skład wchodzą:

Joanna Bazylewicz - przewodnicząca

Adrian Borkowski - członek zarządu

Elżbieta Rowińska - członek zarządu

Już niedługo kolejne wyjazdy - w planach między innymi rewizyta na Politechnice Lubelskiej!

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu Koła.


Data dodania wiadomości: 10-10-2018

  

W dniach 18 - 19 X na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Srodowiska Politechniki Białostockiej będą odbywały się warsztaty w ramach "Latającego Uniwersytetu Drogowego". W wydarzeniu będą brali udział pracownicy Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej oraz Orlen Asfalt Sp. z o.o.

Cel główny warsztatów: pogłębienie wiedzy i zapoznanie się z najnowszymi metodami badań asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych, parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni drogowych, analizami ruchu pojazdów i hałasu drogowego, trendami w projektowaniu uspokojenia ruchu oraz analizami kosztów w zakresie drogownictwa.

Celem dodatkowym jest integracja środowiska studentów drogownictwa Politechniki Białostockiej i Lubelskiej.

Uczestnicy warsztatów: Studenckie Koło Naukowe "Drogowiec" z Politechniki Białostockiej (15 osób) oraz Koło Naukowe Drogowców i Mostowców z Politechniki Lubelskiej (15 osób). Studenci zostaną podzieleni na grupy 6 osobowe (po 3 osoby z PL i PB), które będą pracowały nad poszczególnymi zagadnieniami podanymi w zakresie warsztatów. Każda grupa będzie uczestniczyła w każdym warsztacie.

Prowadzący warsztaty: pracownicy Wydziału Budownictwa i Inżynierii Srodowiska Politechniki Białostockiej i Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz pracownicy Działu Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Organizator: Latający Uniwersytet Drogowy i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku

Sponsor warsztatów: ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Patronat medialny: Portal drogowy Edroga.pl

Program warsztatów:

1. Projekt uspokojenia ruchu dla wybranego obszaru miasta (sala 217A).

2. Analiza właściwoœci przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych (sala 030B).

3. Analiza kosztów życia drogi (sala 018A).

4. Badanie asfaltu metodą MSCR (Multiple Stress Creep Recovery test) (Inno Eko Tech - pracowania materiałów i nawierzchni drogowych).

5. Analiza trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych (Inno Eko Tech - pracowania materiałów i nawierzchni drogowych).


Data dodania wiadomości: 11-05-2018

W dniach 08-09.05.2018 odbyła się wycieczka na Targi Autostrada Polska w Kielcach oraz na budowę drogi ekspresowej S8.

Podczas pierwszego dnia wycieczki członkowie Koła odwiedzili największe w Polsce targi budownictwa drogowego. Można było tam zapoznać się z ofertami firm zajmujšcymi się między innymi produkcją i dystrybucją sprzętu budowlanego czy materiałów budowlanych.

Jeden z członków Koła, kol. Michał Sajewicz wziął udział w konkursie, pt.: "Nowoczesna Diagnostyka i Naprawy Nawierzchni Drogowych", w którym przedstawił wykonany własnoręcznie plakat i zajął drugie miejsce, wygrywając dwutygodniowy staż w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.

  

W konkursie operatorów maszyn budowlanych także wziął udział członek Koła, kol. Jacek Zieliński.

Gratulujemy sukcesów!!!

Podczas drugiego dnia odwiedziliśmy budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku Radziejowice - Przeszkoda o nawierzchni betonowej, wykonywanej przez firmę Strabag. Podczas wizyty mogliśmy przyjrzeć się między innymi wykonywaniu nacięć dylatacyjnych na wykonanej nawierzchni czy też zapoznać się ze stanem zaawansowania robót i organizacją budowy.

Jeszcze raz dziękujemy bardzo organizatorom wycieczki oraz firmie Strabag Polska za pomoc w organizacji i możliwość odwiedzenia budowy.

  
  

Data dodania wiadomości: 23-04-2018

Dnia 21 kwietnia 2018 roku odbył się VI Turniej Futsal o Puchar Prezesa SITK RP Białystok. Wzięła w nim również udział drużyna składająca się z członków Studenckiego Koła Naukowego Drogowiec. Rozgrywki toczyły się według formuły jednego dnia. Była to doskonała okazja do koleżeńskiej rywalizacji na polu boiska, ale również możliwość do rozszerzenia kręgu znajomości o ludzi z środowiska komunikacyjnego. Ten dzień upłynął nam w miłej i rodzinnej atmosferze, gdyż każdy z członków turnieju był mile widziany z własnymi rodzinami lub przyjaciółmi. Trybuny nie pozostały więc puste, a kibice gorąco zagrzewali do gry.

  
  

Data dodania wiadomości: 20-01-2018

W dniach 17-19 stycznia 2018 roku członkowie naszego koła uczestniczyli, jako widzowie, w X Seminarium Technicznym pt. "Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego", które odbyło się w Augustowie.Organizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Podczas seminarium zostały poruszone takie kwestie jak:

- planowanie rozwoju sieci dróg krajowych, wojewódzkich i miejskich w województwie podlaskim,

- projektowanie dróg i ulic, inżynierii ruchu drogowego oraz ochrona środowiska w budownictwie drogowym,

- zagadnienia geotechniki oraz projektowania drogowych obiektów mostowych,

- materiały i technologie drogowe nawierzchni asfaltowych i betonowych,

- remonty, przebudowy i utrzymanie dróg,

- zagadnienia prawne i ekonomiczne.

Seminarium otworzyli i uroczyście powitali gości: dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB - koordynator programowy oraz mgr inż. Wojciech Grzybowski - przewodniczący komitetu organizacyjnego. Następnie w sesjach merytorycznych przedstawione zostały referaty pracowników Katedry Budownictwa i Inżynierii Drogowej PB.

  

Data dodania wiadomości: 20-10-2017

W czwartek (19 X) na terenie kampusu Politechniki Białostockiej odbyła się nietypowa gra miejska dla studentów pierwszego roku. Zawodnicy zostali podzieleni na trzyosobowe drużyny, a ich głównym zadaniem było zebranie jak największej ilości puzzli, z których miała powstać mapa kampusu.

Wszyscy miłośnicy biegów na orientację, łamigłówek, escape roomów i aktywnego spędzania czasu mogli sprawdzić się w tej studenckiej grze miejskiej. Red Bull Politechnika Białostocka na Oriencie to przy okazji świetna okazja do zintegrowania się z innymi studentami z uczelni.

Aby zdobyć kolejne puzzle należało udać się do checkpointów rozrzuconych po różnych wydziałach. W każdym z punktów kontrolnych czekało na uczestników zadanie do wykonania, przybliżające kierunki wykładane w danej katedrze.

Na Wydziale Budownictwa do pokonania była przygotowania przez Studentów Koła makieta. Głównym zadaniem było sprawne przejechanie wyznaczonej trasy zdalnie sterowanymi samochodzikami.

Całemu wydarzeniu towarzyszyły ogromne emocje i mnóstwo dobrej zabawy.

  
  

Data dodania wiadomości: 10-10-2017

Lato 2017 roku przyniosło naszym członkom wiele nowych doświadczeń oraz znajomości w branży drogowej. Większość członków koła SKN "Drogowiec" podjęła się trzymiesięcznej praktyki zawodowej w firmie "Budimex". W trakcie jej trwania studenci mieli możliwość zapoznania się z poszczególnymi budowami "od środka". Byli czynnymi uczestnikami procesów budowlanych na obiektach infrastruktury liniowej. Zajmowali się tworzeniem obmiarów, przygotowywaniem dokumentacji, zamówień oraz sprawowaniem kontroli nad prowadzonymi pracami. Doświadczenie jakie zdobyli podczas wakacji, z całą pewnością zapewni im łatwiejszy start w pracy po ukończeniu studiów. Praktyki odbywały się w różnych miastach na terenie Polski, między innymi w Białymstoku, Suwałkach i Ostródzie.

  
  

Data dodania wiadomości: 16-05-2017

W dniu 11 maja członkowie SKN DROGOWIEC uczestniczyli w wycieczce technicznej do firmy Strabag Sp z. o. o. oraz TPA Instytutu Badań Technicznych Sp z o. o. w Pruszkowie. Studenci zostali zapoznani przez Panią Marzenę Więckowską ze strukturą firmy oraz możliwościami wynikającymi z uczestnictwa w praktykach studenckich. Pan Paweł Łochnicki wygłosił wykład dotyczący wdrażania sytemu LEAN, który ma na celu ograniczenie kosztów działalności przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności i szybkości dostaw, poprawie jakści świadczonych usług oraz zwiększeniu produktywności. Następnie studenci mieli możliwość zwiedzenia poszczególnych pracowni laboratoryjnych w TPA Instytucie Badań Technicznych oraz wytwórni MMA. Dodatkowo wykład Pana Krzysztofa Gila wzbogacił dotychczasową wiedzę studentów o praktyczne wskazówki związane z procesem produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Uczestnictwo w wydarzeniu pozwoliło na poszerzenie informacji z zakresu nowoczesnych rozwiązań stosowanych w budownictwie drogowym.

  
  

Chcielibyśmy szczególnie podziękować Panu Pawłowi Łochnickiemu oraz Panu Wojciechowi Kropaczowi za poświęcony czas włożony w organizację wydarzenia.

Zarząd SKN Drogowiec


Data dodania wiadomości: 28-04-2017

27 kwietnia na Auli I Wydziału Elektrycznego odbyła się trzecia edycja Forum Pracodawców "Młody Inżynier Przyszłością Podlasia". Forum Pracodawców jest konfrontacją podlaskich firm z branży elektrycznej, mechanicznej oraz budowlanej z przyszłymi inżynierami - studentami Politechniki Białostockiej.

Podczas III edycji mieliśmy przyjemność wysłuchać:

- Niebanalnego wystąpienia Pani Luizy Kozieł: "Po co Ci te slajdy? O roli wizualizacji w wystąpieniach publicznych."

- Debaty pomiędzy studentami, a zaproszonymi firmami: AC, Pronar, Danwood, TPA, PGE.

- Podczas Forum nie tylko pracodawcy musieli się wykazać. QUIZ Młodego Inżyniera był idealną okazją do zaprezentowania się dla przyszłych inżynierów! Zwycięzcy otrzymali niepowtarzalną okazję do odbycie płatnej praktyki wakacyjnej w jednej z obecnych firm.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy do fotogalerii! :)

  

Fot. Fotografia Marcin Surynowicz


Data dodania wiadomości: 22-04-2017

Dnia 20-21 kwietnia 2017 roku odbyła się Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu "KOKONAT 2017" organizowana przez Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej. Podczas konferencji zaprezentowało się 44 prelegentów reprezentujących 13 uczelni z 9 miast Polski i Ukrainy (w tym również delegacja członków naszego koła). Tradycyjnie podczas konferencji rozdano kokosowe statuetki. Tytuł "Brązowego kokosa", a więc miejsce na podium, zdobyli Hubert Malinowski i Mateusz Oksimowicz ze Studenckiego Koła Naukowego "Drogowiec" Politechniki Białostockiej za referat "Badania prędkości odcinkowej na wybranych drogach w województwie podlaskim". Nasi Inżynierowie przeprowadzili badania prędkości na 19 odcinkach dróg wojewódzkich i powiatowych, z wykorzystaniem zestawu kamer do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzili zróżnicowanie wartości prędkości w zależności od szerokości pasa ruchu oraz krętości drogi.

     

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z całym referatem!


Data dodania wiadomości: 20-03-2017

Akademia Budimex przyjedzie do Białegostoku! Zobacz, co będzie się działo na Politechnice Białostockiej. Akademia Budimex rozpocznie się w środę 22 marca o godzinie 10.00 w gmachu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W środku powstanie Miasteczko Budimex, w którym znajdą się specjalne strefy. Wśród nich m.in.: strefa "Technologie i innowacje", w której studenci będą mogli uczestniczyć w warsztatach dotyczących systemu BIM. Te ostatnie mają limitowanš liczbę miejsc, dlatego trzeba się na nie wcześniej zapisać na stronie http://www.akademiabudimex.pl.

  

Atrakcją strefy "Budowa" będzie makieta placu budowy, która podłączona zostanie do systemu ewidencji dostaw. Studenci będą mogli tutaj zdalnie sterować pojazdami, którymi trzeba nie tylko bezpiecznie przewieźć materiały, ale też sprawdzić, ile ważą. Z kolei w strefie "Kariera" na uczestników czekać będą absolwenci programów praktyk w Budimex, którzy opowiedzą, jak wyglšdają praktyki i odpowiedzą na związane z nimi pytania. Z kolei eksperci z działu rekrutacji będą pomagać w przygotowaniu idealnego cv. Tutaj będzie też można dowiedzieć się, jak wygląda proces rekrutacji na tegoroczne praktyki.

Serdecznie Zapraszamy !!!

Zarząd SKN Drogowiec


Data dodania wiadomości: 19-03-2017

16.03.2017 pracownicy i studenci wydziałów Budownictwa i Inżynierii Środowiska spotykali się z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach interaktywnych zajęć. Członkowie naszego koła SKN Drogowiec zorganizowali dla najmłodszych uczestników wydarzenia wykład pt. "Żeby nie wyjść na dziamdziaków trzeba się nauczyć znaków" w którym przedstawili podstawowe informacje dotyczące prawa ruchu drogowego i znajomości znaków drogowych. Po przypomnieniu wiadomości uczniowie szkoły podstawowej mogli wykazać się wiedzą uzyskaną z wykładu na specjalnie przygotowanej macie szkoleniowej, na której mieli możliwość prowadzić zdalnie sterowane samochodziki przez skrzyżowania, ronda, parkingi.

Więcej informacji pod linikiem www.pb.edu.pl

  
  

Serdeczne podziękowania dla firmie Budimex S.A która ufundowała dla najaktywniejszych uczestników wydarzenia specjalne nagrody !!!

Zarząd SKN Drogowiec


Data dodania wiadomości: 10-03-2017

Dnia 15.03.2017 na Auli C im. Prof. Andrzeja Królikowskiego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbędzie się "Unibep Day". Na spotkaniu firma zaprezentuje najciekawsze zrealizowane kontakty oraz warsztaty tematyczne:

 • głębokie wykopy w budownictwie,

 • budynki w technologii modułowej - ekologia i nowoczesność

Ponadto będzie można również uzyskać informacje odnośnie stażów i praktyk. Serdecznie Zapraszamy !!!

  

Zarząd SKN Drogowiec


Data dodania wiadomości: 11-02-2017

09.02.2017 jedenastu członków naszego koła wzięło udział w IX Seminarium Technicznym w Suwałkach. Ogromna dawka wiedzy była nam nieunikniona. Zgłębiliśmy m.in. temat badań nawierzchni drogowej, geotechniki czy przeanalizowaliśmy problemy związane z przejściami dla zwierząt. Mieliśmy tez przyjemność uczestniczenia z naszą zwycięską prezentacją z konkursu ,,Przyszłość dróg zależy od Ciebie”. Dziękujemy bardzo Organizatorom Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku za możliwość uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu.

  

Zarząd SKN Drogowiec


Data dodania wiadomości: 24-01-2017

Mamy smutną wiadomość 20 stycznia zmarł Ś.P. Prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, Wielki Przyjaciel drogowców z Politechniki Białostockiej. Dnia 6.11.2009 r. odbyło się spotkanie naszego Koła SKN Drogowiec z Profesorem.

Ś.P. Prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek gościł również na VI Spotkaniu Drogowców-Absolwentów PB w 2015 roku.

  
  

http://www.its.waw.pl/10066,pl,Odszedl-prof-Ryszard-Krystek.html

Zarząd SKN Drogowiec


Data dodania wiadomości: 23-12-2016

  

Zarząd SKN Drogowiec


Data dodania wiadomości: 23-12-2016

Dnia 15.12.2016 o godz 17:00 w sali Rady Wydziału odbyła się Wigilia SKN Drogowiec. Uroczystość odwiedzili wszyscy członkowie i sympatycy koła SKN Drogowiec, władze uczelni oraz zaprzyjaŸnione Studenckie Koło SEP przy Politechnice Białostockiej. Uroczystość rozpoczęła się od podsumowania działalnoœci koła w roku 2016 oraz odczytania listu od opiekuna koła p. Marty Wasilewskiej, która z powodu choroby nie mogła dotrzeć na to wydarzenie. Wspólne śpiewanie kolęd, wizyta Mikołaja, podzielenie się opłatkiem oraz pasowanie na drogowca to jedne z atrakcji tego wieczoru. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2017 roku ! :)

  

Zarząd SKN Drogowiec


Data dodania wiadomości: 10-12-2016

HOŁ, HOŁ, HOŁ...

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków koła już w czwartek 15.12.2016r o godzinie 17:00 do sali Rady Wydziału, gdzie odbędzie się Wigilia SKN Drogowiec! :)

Ps. Nieodłącznym elementem każdej naszej wigilii jest pasowanie na ,,drogowca" ZAPRASZAMY!

  

Zarząd SKN Drogowiec


Data dodania wiadomości: 03-12-2016

Nasi koledzy ze Studenckiego Koła SEP przy Politechnice Białostockiej zapraszają na "Bartosz KUBIK i ŁADOWARKI do pojazdów elektrycznych, czyli jak przekształcić studencki projekt w biznes.". -Jest to spotkanie dla młodych, przedsiębiorczych i kreatywnych osób, które chcą poznać nowe technologie w dziedzinie energetyki, a także stawiają na rozwój - zarówno osobisty, jak i zawodowy. Chcąc podzielić się wiedzą i doświadczeniem, swoją obecnością zaszczyci Bartosz Kubik - założyciel firmy EKOENERGETYKA Polska, wspierający polską myśl technologiczną i wprowadzający na rynek technologiczny innowacyjne rozwiązania.

  

Serdecznie Zapraszamy

Zarząd SKN Drogowiec


Data dodania wiadomości: 02-12-2016

W dniach 24- 25 listopada członkowie naszego Studenckiego Koła Naukowego Drogowiec: Paulina Putko i Tomasz Duda uczestniczyli w Konferencji w ramach programu LafargeHolcim PLUS pt. "TECHNOLOGIA BETONU", która odbyła się w Serocku w hotelu Narvil Conference & Spa. Prelegentami byli pracownicy firmy LafargeHolcim, jak również przedstawiciele firm współpracujących oraz pracownicy naukowi z Politechniki Opolskiej, czy Politechniki Gdańskiej.

  

Serdecznie dziękujemy firmie LafargeHolcim za zaproszenie oraz możliwość wystąpienia.

Zarząd SKN Drogowiec


Data dodania wiadomości: 01-12-2016

Członkowie SKN Drogowiec jak co roku uczestniczyli w programie praktyk letnich Budimex. Mieliśmy przyjemność być na takich kontraktach jak:

 • Budowa Obwodnicy Ostródy na odcinku Ostróda Północ - Ostróda Południe pododcinek B

 • Budowa autostrady A4 Rzeszów – Jarosław

Przez czas trwania praktyki, pracowaliśmy pod okiem przydzielonego nam opiekuna oraz poznaliśmy wybrane obszar funkcjonowania firmy. Dzięki takim praktykom zdobywamy jakże cenne doświadczenie oraz wiedzę, która jest niezbędna do pracy w zawodzie.

  

Serdecznie dziękujemy firmie Budimex SA oraz kierownikom sprawującym opiekę nad praktykantami za możliwość rozwoju podczas uczestnictwa w tak interesujących kontraktach.

Zarząd SKN Drogowiec


Data dodania wiadomości: 03-06-2016

SKN Drogowiec znów najlepszy w Kielcach

Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Drogowiec wygrali ogólnopolski konkurs „Przyszłość Dróg zależy od Ciebie – nie myśl szablonowo”. 1 czerwca reprezentanci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska zostali nagrodzeni za innowacyjny pomysł i badania dotyczące zastosowania kruszywa wapiennego LafargeHolcim do produkcji betonu asfaltowego.

  

Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.pb.edu.pl

Administratorzy Strony


Data dodania wiadomości: 03-06-2016

Dzięki Przedsiębiorstwu Realizacyjnemu INORA sp. z o.o. studenci naszego koła SKN Drogowiec mieli możliwoźć w tak licznym składzie przyjechać na Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA - POLSKA w Kielcach i wesprzeć naszą drużynę konkursową. Serdecznie dziękujemy! :)

  
  

Zarząd SKN Drogowiec


Data dodania wiadomości: 03-06-2016

Chcielibyśmy podziękować za ogromną pomoc oraz wsparcie w trakcie konkursu naukowego Prof. Władysławowi Gardziejczykowi - kierownikowi Zakładu Inżynierii Drogowej Politechniki Białostockiej, Panu Markowi Krajewskiemu - Prezesowi Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych oraz Panu Sylwestrowi Gruszczynśkiemu z firmy LafargeHolcim, której kruszywa wapienne były przedmiotem pracy konkursowej. Dziękujemy serdecznie :)

Zarząd SKN Drogowiec


Data dodania wiadomości: 25-05-2016

Dnia 22 maja 2016 roku w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki na Rynku Kościuszki również znalazło się stanowisko Koła Naukowego Drogowiec. Była to okazja aby przedstawić nową planszę dydaktyczną związaną z przepisami ruchu drogowego wykonaną przez 2 studentów VI semestru Huberta Malinowskiego i Mateusza Oksimowicza. Dzięki uprzejmości firm : UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim oraz Kruszbet S.A. z siedzibą w Suwałkach możliwa była realizacja studenckiej planszy naukowej .

Składamy serdeczne podziękowania naszym sponsorom :)

  

Administratorzy Strony


Data dodania wiadomości: 28-04-2016

Dnia 26 kwietnia 2016 roku członkowie oraz miłośnicy koła SKN Drogowiec wzięli udział w wycieczce do płockiej petrochemi. Była to dla nas niepowtarzalna okazja do zapoznania się z technologią produkcji asfaltów – podstawowego materiału stosowanego do budowy nawierzchni asfaltowych.

  

Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.orlen-asfalt.pl

Administratorzy Strony


Data dodania wiadomości: 21-04-2016

W ostatnich dniach mieliśmy kłopot z aktualizacją strony jednak problem zostal już rozwiązany.

  

Administratorzy Strony


Data dodania wiadomości: 20-04-2016

Dnia 21.04 o godz 14:15 na Auli I na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbędzie się: II Forum Pracodawców pt: „Młody inżynier przyszłością Podlasia”. Forum Pracodawców jest to spotkanie przedstawicieli podlaskich firm z branży elektrycznej, mechanicznej i budowlanej oraz władz uczelni z przyszłymi inżynierami. Forum ma na celu pomóc pracodawcom w poszukiwaniach odpowiednich kandydatów na wybrane stanowiska pracy, a studentom lepiej przygotować się do rozpoczęcia kariery zawodowej.

  

Główną częœcią spotkania jest debata czyli dyskusja studentów z zaproszonymi gośćmi. Pytania będą padały nie tylko z ust moderatorów, ale również z publicznoœci, co daje możliwość zadania dowolnego pytania wybranej firmie.

 • Jeżeli zastanawialiście się jak będzie wyglądała Wasza pierwsza praca?

 • Jakie cechy powinien posiadać młody inżynier?

 • Jak studiować aby odnieść sukces w życiu zawodowym?

Na te i inne pytania będziecie mogli uzyskać odpowiedź na Forum Pracodawców „Młody inżynier przyszłością Podlasia” Zapraszamy!

Zarząd SKN Drogowiec


Data dodania wiadomości: 08-04-2015

17.03.2016 miało miejsce pierwsze spotkanie SKN Drogowiec w semestrze letnim. Opiekun koła, Pani dr inż. Marta Wasilewska przedstawiła historię oraz główne cele i plany koła. Kolejnym punktem spotkania były wybory nowego Zarządu koła.

Skład nowego Zarządu:

 • Prezes: Paulina Putko

 • Zastępca Prezesa: Aleksandra Kozikowska

 • Sekretarz: Małgorzata Iwaniuk

 • Skarbnik: Karol Rusiłowicz

 • Członek zarządu: Przemek Tyszkiewicz

 •   

  Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów, a ustępującemu Zarządowi dziękujemy za wspaniałą pracę w wielowymiarowy rozwój koła.

  Administratorzy Strony


  Data dodania wiadomości: 01-04-2016

  Nowy administrator strony jest na pokładzie! ;)

  Zarząd SKN Drogowiec


  Data dodania wiadomości: 01-10-2015

  Jak co roku studenci SKN DROGOWIEC uczestniczyli w programie letnich praktyk firmy Budimex. Uczestniczyli w dwóch budowach, Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek „B” oraz Kontynuacja budowy autostrady A4 odcinek Rzeszów Jarosław. Zdjecia przedstawiające naszych studentów w czasie praktyk zamieszczamy w galerii.

    

  Dzięki takim praktykom zdobywamy cenne doświadczenie oraz niezbędną do pracy w zawodzie wiedzę. Serdecznie dziękujemy firmie Budimex S.A. oraz kierownikom sprawującym opiekę nad praktykantami, za to że stale daje nam szanse rozwoju i zdobywania umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym.

  Zarząd SKN Drogowiec


  Data dodania wiadomości: 23-05-2015

  Podczas wyjazdu części studentów z SKN DROGIWEC do Wilna reszta zajmowała się pomocą przy organizacji VI Spotkania Drogowców Absolwentów Politechniki Białostockiej. Zapraszamy do naszej galerii zobaczyć część zdjęć z udziałem naszych studentów.

    

  Zarząd SKN Drogowiec


  Data dodania wiadomości: 23-05-2015

  21 maja Studenci z SKN DROGOWIEC z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska uczestniczyli w Road Engineers Days 2015 na Uniwersytecie Technicznym Gediminas w Wilnie. Podczas konferencji zostały wygłoszone referaty przez pracowników naukowych oraz studentów dotyczące aktualnych problemów z zakresu budownictwa drogowego. W drugiej części spotkania studenci brali udział w remoncie nawierzchni drogowej na moście w Wilnie. W ramach programu studenci mieli również możliwość zapoznania się z zakresem działalności kół naukowych z litewskich uczelni technicznych oraz pochwalić się osiągnięciami DROGOWCA. Na znak nawiązania współpracy z Drogowym Kołem Naukowym JKK KELELIS, studenci wymienili się kamizelkami. Mamy nadzieję, że w kwietniu będziemy mogli gościć ich Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

  Zarząd SKN Drogowiec


  Data dodania wiadomości: 16-05-2015

  14 maja odbyła się wycieczka do Kielc na coroczne targi Autostrada-Polska. Nasi studenci swoją obecnością wsparli stanowisko wystawiane przez Politechnike Białostocką a także odbyli wycieczkę do kopalni kruszyw Lafarge w Radkowicach i laboratorium Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Zapraszamy do odwiedzenia galerii poświęconym tym wydarzeniom.

    

  Zarząd SKN Drogowiec


  Data dodania wiadomości: 08-05-2015

  Serdecznie zapraszamy absolwentów kierunku budownictwo drogowe na Politechnice Białostockiej na VI Spotkanie Drogowców Absolwentów Politechniki Białostockiej, które odbędzie się 22 maja 2015r. Więcej informacji oraz program imprezy znajdziecie Państwo na stronie internetowej:>> SITK SPOTKANIE <<.

  Do zobaczenia wkrótce! :)

  Zarząd SKN Drogowiec


  Data dodania wiadomości: 03-05-2015

  Dnia 23 kwietnia koło naukowe SKN Drogowiec miało przyjemność wystawić swoje stoisko na Dniach otwartych Politechniki Białostockiej. Mieliśmy możliwość przybliżenia maturzystom informacji o naszej działalności oraz udostępniliśmy ściankę, przy której można było wykonać pamiątkowe zdjęcie.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia w naszej GALERII

  Zarząd SKN Drogowiec


  Data dodania wiadomości: 15-04-2015

  Uzupełniliśmy zdjęcia z lat 2013 - 2015, zapraszamy do oglądania: >> GALERIE <<.

  Wkrótce relacje z nowych wyjazdów i wydarzeń....

  Zarząd SKN Drogowiec


  Data dodania wiadomości: 13-04-2015

  Dnia 8 kwietnia 2015 roku członkowie  oraz miłośnicy koła SKN Drogowiec wraz z opiekunem Panią dr inż. Martą Wasilewską wzięli udział w wykładzie przeprowadzonym przez Pana dr inż. Krzysztofa Błażejowskiego na temat Asfaltów wysokomodyfikowanych Orbiton HiMA. Pan doktor w sposób wyjątkowo ciekawy przedstawił nam nowe spojrzenie na asfalty wysokomodyfikowane polimerami 

  Wykład dr inż. Krzysztofa Błażejowskiego opierał się na pracach badawczych przeprowadzonych na nowej rodzinie lepiszczy asfaltowych. W wyniku prac laboratoryjnych powstały trzy nowe lepiszcza wysokomodyfikowane: ORBITON 25/55-80 HiMA, ORBITON 45/80-80 HiMA oraz ORBITON 65/105-80 HiMA. Wyniki badań właściwości lepiszczy asfaltowych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych z ich udziałem pokazały, że na tle pozostałych lepiszczy produkowanych przez firmę ORLEN Asfalt ORBITON HiMA są przełomowym odkryciem w dziedzinie asfaltów.

  Zachęcamy do zapoznania się szczegółowo z tematem w załączonym katalogu:>> KATALOG <<.

    
    

  Zarząd SKN Drogowiec


  Data dodania wiadomości: 10-04-2015

  Dnia 31 Marca 2015 roku odbyło się spotkanie SKN Drogowiec, na którym został wybrany nowy zarząd. Z nowym składem zarządu można zapoznać się w dziale:>> ZARZĄD <<


  Data dodania wiadomości: 09-04-2015

  Po długiej niebytności odświeżamy stronę, wkrótce zmiany...


  Data dodania wiadomości: 20-05-2014

  Studenci z SKN DROGOWIEC: inż. Agata Stankiewicz, inż. Katarzyna Szepietowska, inż. Kamil Chocian oraz inż. Krzysztof Sosnowski zdobyli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Przyszłość dróg zależy od Ciebie - nie myśl szablonowo" organizowanym przez firmę BLL Sp. z o.o. Gdynia!!!

  W finale konkursu, rozgrywanego 15 maja 2014 r. podczas XX Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach, wzięło udział 10 zespołów z polskich uczelni technicznych, kształcących przyszłych drogowców.

  Studenci z SKN DROGOWIEC, pod opieką naukową dr inż. Marty Wasilewskiej, mieli opracować innowacyjne zastosowanie dla asfaltu wielorodzajowego UNIBIT 35/50. Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. L. Rafalski (przewodniczący), prof. dr hab. inż. A. Szydło, dr inż. W. Michalski, dr inż. Igor Ruttmar, dr inż. J. Bohatkiewicz, mgr inż. P. Kledzik, mgr T. Zambrzycki, mgr inż. L. Chołuj oceniła strategię rozwoju i szansę powodzenia przedsięwzięcia. Ważnym aspektem oceny projektu była jego strona ekonomiczna, innowacyjność, zaspokojenie potrzeb rynkowych, a także forma prezentacji opracowanego tworzywa. Zarówno w pierwszym i drugim etapie konkursu studenci z SKN DROGOWIEC byli bezkonkurencyjni i powtórzyli sukces z ubiegłego roku.
  Przyszłość dróg znowu należy do SKN DROGOWIEC! Gratulujemy!

  Zeszłoroczny sukces studentów z SKN Drogowiec zapewnił Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska specjalne stoisko promocyjne na XX Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 2014. Była to wyjątkowa okazja do promocji osiągnięć wydziału i jego studentów wśród licznej publiczności kieleckich targów (ponad 400 wystawców oraz blisko 15 000 odwiedzających). Osoby odwiedzające stoisko WBiIŚ, poza zapoznaniem się z ofertą naukowo-badawczą oraz dydaktyczną Wydziału, miały możliwość zwiedzenia jego sal dydaktycznych i nowoczesnych laboratoriów za pośrednictwem spaceru wirtualnego. Mogły także porozmawiać z reprezentantami Wydziału, w tym z pełnymi innowacyjnych pomysłów studentami zrzeszonymi w SKN Drogowiec. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ścianka Drogowców, przy której odwiedzający mogli zrobić pamiątkowe zdjęcie.

    
    


  Data dodania wiadomości: 30-05-2013

  Studenci z SKN DROGOWIEC Magdalena Adadyńska, Agata Stankiewicz, Marcin Macko i Maciej Samojłowicz zdobyli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Przyszłość dróg zależy od Ciebie - nie myśl szablonowo" organizowanym przez firmę BLL Sp z. o. o Gdynia w ramach XIX Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego – AUTOSTRADA - POLSKA 22 maja 2013r w Kielcach. Opiekunem naukowym zespołu była Pani dr inż. Marta Wasilewska.

  Celem konkursu była aktywizacja studentów w działalność rozwojową skutkująca opracowaniem nowych technologii w branży drogowej. W konkursie startowało 2 – 4 osobowe zespoły z 10 uczelni w kraju, które kształcą przyszłych drogowców. Konkurs składał się z dwóch etapów. Do finału zaklasyfikowało się 6 drużyn. Nagrodą jest 6000,00zł złotych dla studentów oraz stoisko Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB na Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego - AUTOSTRADA-POLSKA w 2014r.

  Gratulujemy!!!

  Zapraszamy do działu galeria, gdzie można obejrzeć zdjęcia naszych zwycięzców w czasie przygotowań oraz podczas finału konkursu w Kielcach >> GALERIA <<


  Data dodania wiadomości: 21-04-2013

  Dnia 11 kwietnia 2013 roku odbyło się spotkanie SKN Drogowiec, na którym został wybrany nowy zarząd. Z nowym składem zarządu można zapoznać się w dziale ZARZĄD.


  Data dodania wiadomości: 20-03-2013

  W najnowszym wydaniu Życia Politechniki ukazały się artykuły naszej Pani Opiekun dr inż. Marty Wasilewskiej (strona 34) oraz Skarbnika Koła Marzeny Żuk (strona 47).

  Zapraszamy do zapoznania się: >> Życie Politechniki nr 1/2013 <<


  Data dodania wiadomości: 25-02-2013

  Do galerii dodano zdjęcia ze Spotkania Opłatkowego Studenckiego Koła Naukowego Drogowiec, które miało miejsce 18.12.2012r.

  Zapraszamy do oglądania: >> GALERIA <<


  Data dodania wiadomości: 11-12-2012

  Serdecznie zapraszamy wszystkich
  na Spotkanie Opłatkowe Studenckiego Koła Naukowego Drogowiec,
  które odbędzie się 18 grudnia o godzinie 17.00
  w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Budownictwa
  i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej (sala 34A).

  Zarząd SKN Drogowiec


  Data dodania wiadomości: 15-11-2012

  Zapraszamy na szkolenie związane z projektem "Moja aglomeracja. Moja przestrzeń." Poruszone będą na nim tematy związane z infrastrukturą drogową w przestrzeni miejskiej oraz dialog z władzami o rozwiązaniach przestrzennych. Odbędzie się ono 19 listopada o godzinie 14.15 w sali 205 WBiIŚ.

  Zarząd SKN Drogowiec

  Data dodania wiadomości: 14-11-2012

  Do działu sprawozdania w czytelni zostały dodane następujące pozycje:

  • Sprawozdanie z działalności SKN DROGOWIEC za semestr zimowy w roku akademickim 2011/2012,

  • Sprawozdanie z działalności SKN DROGOWIEC za semestr letni w roku akademickim 2011/2012,

  • Sprawozdanie z wyprawy naukowej w dniach 7-8 maja 2012.

  Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z nimi.


  Data dodania wiadomości: 06-11-2012

  Na ostatnim zebraniu poruszyliśmy temat projektu na temat wypadkowości na ulicach Białegostoku. Poniżej przedstawiamy założenia oraz cele projektu. Po zapoznaniu się z nim osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Zarządu do 16 listopada.

  Bardzo prosimy o poważne podejście do sprawy. Opracowany projekt planujemy złożyć w Urzędzie Miasta.

  >> PROJEKT BADAWCZY W RAMACH DZIAŁALNOŚCI SKN DROGOWIEC <<


  Data dodania wiadomości: 05-11-2012

  Członkowie Koła zostali zaproszeni do udziału w darmowym szkoleniu w ramach programu "Moja aglomeracja. Moja przestrzeń." - www.aglomeracja.info. Jest to projekt skupiający się na problemie urbanistyki i planowania przestrzennego na przykładzie aglomeracji białostockiej. Na WBiIŚ będą w listopadzie organizowane szkolenia stacjonarne (2 x 4 godziny).Dla naszego Koła zaproponowano bezpośrednie spotkanie połączone z 1,5-godzinnym szkoleniem. Każdy uczestnik dostanie certyfikat szkolenia organizowanego przez Fundację Inicjatyw Obywatelskich.

  Sami możemy ustalić tematykę jaka nas interesuje: od zakresu prawnego dotyczącego planowania infrastruktury drogowej w planie zagospodarowania przestrzennego, aż po pokazanie pozytywnych, jak i negatywnych przykładów wdrażania tej infrastruktury.

  Jeżeli są osoby zainteresowane takim szkoleniem prosimy o kontakt z zarządem oraz podawanie propozycji o czym chcielibyście posłuchać.

  Zarząd SKN Drogowiec


  Data dodania wiadomości: 05-11-2012

  Już po raz trzeci Członkowie Koła mieli przyjemność uczestniczyć w Letnich Praktykach na budowach firmy Budimex S.A. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć >>GALERIA<< oraz zapoznania się ze sprawozdaniem z praktyk na odcinku autostrady A4 Dębica-Rzeszów w czytelni, w nowym dziale "sprawozdania". >>CZYTENIA<<

  Dzięki takim praktykom zdobywamy cenne doświadczenie oraz niezbędną do pracy w zawodzie wiedzę. Serdecznie dziękujemy firmie Budimex S.A., za to że stale daje nam szanse rozwoju i zdobywania umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym. Szczególne podziękowania kierujemy Pani Agnieszce Moroniak oraz kierownikom sprawującym opiekę nad praktykantami.

  Zarząd SKN Drogowiec


  Data dodania wiadomości: 27-05-2012

  Nasza galeria powiększyła się o zbiór zdjęć z ostatniej wyprawy Koła.

  Zapraszamy do oglądania: >> GALERIA <<


  Data dodania wiadomości: 13-05-2012

  Wycieczkę zaliczamy do udanych! Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni oraz pełni pozytywnych wrażeń. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu mgr inż. Markowi Motylewiczowi za ogromną pomoc przy organizacji wyjazdu! Mamy nadzieję, że na następną wyprawę pojedzie Pan z nami.

  Podziękowania składamy również dla firmy Eurovia za umożliwienie nam zwiedzenia budowy odcinka autostrady A2 oraz kopalni kruszyw Wiśniówce.

  Już niedługo zdjęcia z wycieczki będzie można zobaczyć w galerii.

  Do galerii dodane zostały zdjęcia z konferencji w której udział brało trzech członków naszego Koła.


  Data dodania wiadomości: 25-04-2012

  Z ostatniej chwili: jednak jedziemy na wycieczkę! :) Co prawda jest jeszcze około 10 wolnych miejsc ale dzięki pomocy pewnych osób, jedziemy mniejszą grupą przy zachowaniu kosztów na początkowo ustalonym poziomie :) W dalszym ciągu czekamy na zgłoszenia chętnych osób.

  Wycieczka 7-8 maja 2012!!! Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych studentów budownictwa, GP, IŚ i innych kierunków!

  • XVIII Międzynarodowe Targi Budownictwa AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach (największe w tej części Europy),

  • kopalnia kruszyw budowlanych w Wiśniówce,

  • budowa autostrady A2.

  Zapisy najlepiej do 30 kwietnia pod adresem mail: filipczuk.robert@gmail.com lub agata.przybyszewska01@gmail.com. Koszt 190 zł. Super pomysł na przedłużenie majówki ;) Opuszczone zajęcia będą usprawiedliwione. Targi to też okazja do nawiązania współpracy z poznanymi firmami w zakresie praktyk, staży i pomocy przy pracy dyplomowej. Gorąco polecamy! Do tego możliwość poznania tajników budowy autostrady na jednym z największych placów budów w kraju czyli A2! Efekt uboczny - integracja studencka ;)

  Program wyprawy do pobrania TUTAJ. Zobacz jak było na poprzednich wycieczkach:

  Więcej zdjęć w dziale Galeria.

  Zarząd SKN Drogowiec
  Data dodania wiadomości: 26-03-2012

  Zapraszamy do włączenia się do akcji Masa Krytyczna. Więcej informacji pod linkami:

  http://www.rowerowy.bialystok.pl/index.php?art=11

  Plakat

  Zarząd SKN Drogowiec

  Do galerii dodano zdjęcia z Dnia otwartego na PB.

  Data dodania wiadomości: 25-03-2012

  Galeria została zaktualizowana o zdjęcia z Uroczystości Obchodów 15-lecia Koła oraz praktyk letnich, w których uczestniczyli członkowie SKN Drogowiec.


  Data dodania wiadomości: 23-03-2012

  Na ostatnim zebraniu, które miało miejsce 13 marca wybrany został nowy Zarząd Koła. Można się z nim zapoznać TUTAJ.

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty na Politechnice Białostockiej. Więcej informacji na stronie PB - LINK.


  Data dodania wiadomości: 6-12-2011

  Mamy zaszczyt zaprosić
  na spotkanie z okazji 15-lecia
  Studenckiego Koła Naukowego "DROGOWIEC",
  które odbędzie się
  10 grudnia 2011 r. o godzinie 17.00
  w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Budownictwa
  i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej (sala 34A).

  Zarząd SKN Drogowiec


  Data dodania wiadomości: 15-11-2011

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie:
  Studenckiego Koła Naukowego DROGOWIEC
  dnia 16 listopada 2011 r. w Sali 017 Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska o godz. 12.15

  Zarząd SKN "Drogowiec"