:: AKTUALNOŚCI
:: KIM JESTEŚMY
:: JAK WSTĄPIĆ
   DO KOŁA ?

:: HISTORIA
:: CZYTELNIA
:: GALERIA
:: KRONIKA
:: DOWNLOAD
:: ZARZĄD
:: OPIEKUNOWIE
:: ARCHIWUM
:: REGULAMIN
:: SKN W MEDIACH
:: HONOROWY SYMPATYK SKN DROGOWIEC

Obecny opiekun naukowy Koła od 2011r.
dr inż. Marta Wasilewska


Opiekun naukowy Koła od 1996 do 2011r.
dr inż. Bożenna Alicja Kierus-Gogacz

Przez 15 lat opiekunem Koła, jak również głównym inicjatorem wszystkich podejmowanych działań była pani dr inż. Bożenna A. Kierus - Gogacz. Swoją siłą, optymizmem i radością umiała zachęcić do zdobywania wiedzy, doświadczenia oraz poszerzania zainteresowań z dziedziny budownictwa drogowego.
Moilizowała studentów do podejmowania współpracy nie tylko między sobą ale również wybitnymi przedstawicielami ze środowiska drogowego, innymi kołami nauowymi i przedsiębiorstwami drogowymi.
To dzięki pracy Pani dr Bożenny Kierus-Gogacz Koło kręci się przez 15 lat, nie zwalnia tylko nabiera tempa, utrzymując właściwą trajektorię.

DZIĘKUJEMY !

Dnia 10.12.2011 r. Pani dr inż. Bożennie Alicji Kierus Gogacz, jako jedynej, przyznano tytuł Honorowego Członka SKN Drogowiec: